Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

2
Landschap met de Heilige Hiëronymus (15) - Herri met de Bles

Landschap met de Heilige Hiëronymus (15)

Herri met de Bles

(Dinant, ca. 1510 – ca. 1560)

De heilige Hiëronymus zit in bidhouding geknield voor een kruisbeeld. Hij draagt alleen een lendendoek. De afgelegde mantel met de galero erbovenop staat symbool voor Hiëronymus’ boetedoening, voor zijn afstand van egoïsme en ijdelheid. Aan zijn voeten herinneren de schedel en de zandloper aan de vanitas, de vergankelijkheid van het leven. De rots scheidt de actieve wereld van de contemplatieve wereld, waarin Hiëronymus zich bevindt. In de lucht verschijnen in een visioen God de Vader, de verrezen Christus en Maria in concentrische cirkels die herinneren aan afbeeldingen van het Laatste Oordeel. Vooraan in de schaduw van de rots zijn diverse dieren afgebeeld, waaronder de leeuw en de kamelen die refereren aan de biografie van Hiëronymus uit de Legenda Aurea. Maar er zijn ook een konijn, een vos, geiten en bokken te zien. Aan de rechterkant ontwaren we een familie beren, een zwaan en een schaap. Op het voorplan heeft Herri met de Bles op realistische wijze een stukje natuur geschilderd, schatplichtig aan vijftiende-eeuwse kunstenaars als Jan van Eyck. Vooraan groeien adelaarsvaren, salomonszegel en vingerhoedskruid.

Over Herri met de Bles is vrijwel niets bekend, behalve dat hij vooral in Antwerpen werkte. Volgens tijdgenoot en schilder Karel van Mander zou hij zijn naam te danken hebben aan een witte lok in zijn haren.

Uit de collectie van Musée des Arts Anciens du Namurois, Namen