Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

1
Vier Latijnse leraars (9) - Otto van Veen

Vier Latijnse leraars (9)

Otto van Veen

(Leiden, 1555 - Brussel, 1629)

Deze olieverfschets door Otto van Veen stelt de vier Latijnse kerkleraars voor. Ze zijn te herkennen aan hun hoofddeksels. Kerkleraar of Doctor Ecclesiae is een eretitel die verleend werd aan verdienstelijke persoonlijkheden voor hun levenswijze, hun getrouwheid aan de kerkelijke leer en hun belezenheid. Paus Bonifatius VIII promoveerde in 1295 Ambrosius (Trier, 339 - Milaan, 397), Hiëronymus, Augustinus (Thagaste, 354 - Hippo, 430) en Gregorius de Grote (Rome, ca. 540 - 604) tot kerkleraar.

Van links naar rechts zien we eerst twee bisschoppen. Ambrosius, bisschop van Milaan wordt doorgaans met een mijter op het hoofd afgebeeld en soms ook met een bijenkorf. Tot vandaag is hij de patroon van de imkers. Maar aangezien de attributen ontbreken, kan de eerste bisschop ook Augustinus zijn, bisschop van Hippo, theoloog en filosoof. Hij wordt soms afgebeeld met een brandend hart in de hand. Als derde, wat meer naar achter, zien we Hiëronymus, te herkennen aan de kardinaalshoed op zijn hoofd. Naast Hiëronymus ten slotte zit Gregorius de Grote, met een pauselijke tiara op het hoofd. Ook een deel van zijn staf is zichtbaar.

Uit een privéverzameling