Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

0
De heilige Hiëronymus kastijdt zich met een steen (12) - Joos van Cleve

De heilige Hiëronymus kastijdt zich met een steen (12)

Joos van Cleve

(Kleef?, ca. 1485 – Antwerpen, 1540/41)

De heilige Hiëronymus heeft een steen in de hand en kijkt een Christusbeeld aan. De steen verwijst naar de boetedoening. Net als de schedel vooraan. Het boek verwijst naar Hiëronymus’ belezenheid. Aan zijn knieën rust de leeuw die hem volgens de Legenda Aurea is komen opzoeken in het klooster in Bethlehem. Tegen de boom leunt zijn galero of kardinaalshoed. Op de grond ligt zijn rode kadinaalsmantel. Hiëronymus is echter nooit kardinaal geweest. Die functie bestond in zijn tijd nog niet. Hij was wel monnik en priester. In een van zijn brieven schrijft hij dat hij op jonge leeftijd secretaris van Paus Damasus is geweest.

Misschien genoot Joos van Cleve zijn opleiding in zijn geboortestreek Kleef, een hertogdom in de Nederrijns-Westfaalse Kreits. Rond 1507 zou hij in Brugge gewerkt hebben. In 1511 werd hij in het Antwerpse Sint-Lucasgilde opgenomen als meesterschilder. Zijn schilderstijl is deels schatplichtig aan de kunst van Jan van Eyck en van de Meester van Flémalle uit de 15e eeuw en aan die van zijn tijdgenoten Quinten Metsijs I en Jan Gossaert uit de vroege 16e eeuw. Evenmin ontbreken Italiaanse invloeden. Van Cleve was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders. Hij maakte vooral portretten en altaarstukken. Als achtergrond schilderde hij vaak weidse landschappen.

Uit de collectie van Museum Erasmushuis, Anderlecht