Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

1
Avium Vivae Icones. Quintino a fossa monochromatum insigni admirator - Philips Galle naar Marcus Gheeraerts II

Avium Vivae Icones. Quintino a fossa monochromatum insigni admirator

Philips Galle naar Marcus Gheeraerts II

(1537-1612)

Philips Galle was een bekende graveur en tekenaar naar schilderijen van onder meer Pieter Brueghel, Maarten van Heemskerck en Frans Floris. Marcus Gheeraerts verwierf vooral faam met zijn schitterende prenten in het dierenepos van Eduard de Dene, die twee eeuwen later nog in fabelboeken werden gebruikt.

Deze prent hoort thuis in een uitzonderlijke reeks van twaalf. Je ziet van links naar rechts twee struisvogels met hun jong, twee arenden, twee buizerds en - op een tak - twee papegaaien die gezien hun suggestieve weergave niet te identificeren zijn.


Uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Brussel