Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

1
De vierschaar van de Brabantse Munt in Antwerpen - Maerten de Vos

De vierschaar van de Brabantse Munt in Antwerpen

Maerten de Vos

(1532 – 1603)

Dit meesterwerk van de Vos is recent van zijn vergeelde vernis en zijn oude retouches ontdaan. Maarten de Vos was een belangrijk kunstenaar die op het einde van de zestiende eeuw de weg naar de barok voorbereid heeft. Dit gerechtigheidstafereel werd in 1594 geschilderd voor de rechtbank van de munt, met de bedoeling rechters en rechtzoekenden te herinneren aan hun plichten en verantwoordelijkheid.

In het midden staat vrouwe Justitia, de Gerechtigheid met de weegschaal en het zwaard. Zij overwint bedrog en geweld. Links zien we Mozes met de tafelen der wet en keizer Justinianus die het Romeinse recht codificeerde. Rechts zien we de tweede koning van Rome, Numa Pompilius, geïnspireerd door zijn vrouw, de nimf Egeria. Numa Pompilius vaardigde sacrale wetten uit. Uiterst rechts vooraan is de Romeinse geleerde Caius Plinius Secundus afgebeeld, met zijn hand rustend op wetenschappelijke boeken die hij geschreven heeft. Bovenaan staan de opdrachtgevers van het schilderij, de leden van het Serment van de Munt van Brabant.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.