Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

11
Vermenigvuldiging van de broden en de vissen - Lambert Lombard

Vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Lambert Lombard

(Luik, 1505/6 – 1566)

Lambert Lombard heeft gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw veel invloed uitgeoefend op de Antwerpse schilderschool. Zijn fascinatie voor de antieke cultuur – hij verbleef twee jaar in Rome – heeft Frans Floris I en Willem Key aangezet bij hem in de leer te gaan. Vooral Frans Floris I zou het boegbeeld worden van de renaissanceschilderkunst in Antwerpen.
De hoofdpersonages van dit Bijbelse verhaal bevinden zich centraal in het beeldvlak: Christus zegent de broden en de vissen met aan zijn rechterkant zijn leerlingen Petrus en Andreas. Deze compositie met heel veel personages is overzichtelijk opgebouwd, in een hoog oplopend voorplan met een te hoge horizonlijn. Dat wijst erop dat Lombard de regels van het perspectief niet onder de knie had.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.