Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

1
David ontmoet Abigaïl - Hans Jordaens III

David ontmoet Abigaïl

Hans Jordaens III

(Antwerpen 1595 – 1643)

Het berglandschap op dit schilderij refereert aan de landschappen van Joos de Momper II. Het verhaal van David en Abigaïl is gebaseerd op het Boek Samuel (Sam. 25, 1-15). Na de dood van Samuel trok David naar de woestijn Maon waar de erg rijke Nabal leefde met zijn vrouw Abigaïl. Maar Nabal was nors en kwaadaardig. David zond tien jonge mannen naar hem toe om hem te groeten, vrede te wensen en een goed onthaal te vragen. Nabal wees hen brutaal af, waarop David geërgerd met ongeveer 400 soldaten tegen Nabal op strafexpeditie trok. Toen Abigaïl dat vernam, trok ze, zonder dat haar man Nabal het wist, met haar dienaren beladen met broden, vlees en vijgen David tegemoet. Ze boog zich voor David neer, bood hem haar geschenken aan en wist met grote welsprekendheid David ertoe te bewegen af te zien van zijn wraakneming. Nabal was intussen aan het feesten en stomdronken. Toen hij nuchter werd, vertelde Abigaïl haar man wat ze gedaan had. Van ontzetting bezweek Nabal aan een hartaanval. David nam toen Abigaïl tot vrouw. Iets waar ze graag mee instemde.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.