Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

21
Dorpsfeest - David Teniers II

Dorpsfeest

David Teniers II

(Antwerpen 1610 – 1690)

David Teniers II zette de traditie van de Bruegheldynastie voort en zocht inspiratie in het landleven. Dit Dorpsfeest, omstreeks 1650 geschilderd, verbeeldt feestende boeren, enigszins geromantiseerd en idyllisch voorgesteld. Teniers leefde in een tijd waarin het erg populair was om de toeschouwers met zedenlessen op te zadelen en vooral met toespelingen op de vergankelijkheid van het aardse bestaan. Op een klein afdak aan de herberg zien we een paardenschedel. Over het algemeen werd een schedel als symbool van de vergankelijkheid gezien. Een paardenschedel waarvan de onderkaak ontbrak, duidde op losbandig feestvermaak, dwaasheid en domheid.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.