Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

23
Twee studies van een manskop - Anthony van Dyck

Twee studies van een manskop

Anthony van Dyck

(Antwerpen 1599 – Blackfriars 1641)

Anthony van Dyck was een belangrijke portretschilder gedurende het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Hij bezat het talent om erg raak de karakters van de geportretteerden te vatten. Door zijn verblijf in Engeland heeft hij een sterke invloed uitgeoefend op het portret in de Engelse schilderkunst van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Van Dyck maakte deze olieverfschets tijdens zijn eerste Antwerpse periode, vermoedelijk rond 1618. Het is de studie van een mannenhoofd dat model stond voor verschillende voorstellingen van de heilige Hiëronymus.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.