Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

23
De schilder en zijn vrouw - Meester van Frankfurt

De schilder en zijn vrouw

Meester van Frankfurt

(Antwerpen 1460 – 1515/1525)

De Meester van Frankfurt is de eerste belangrijke schilder die in Antwerpen actief was. Zijn echte naam kennen we niet. De noodnaam die hij kreeg, heeft betrekking op twee triptieken van zijn hand, die in het Duitse Frankfurt worden bewaard. Dit schilderijtje zou een zelfportret van de schilder in gezelschap van zijn vrouw zijn. Op de originele lijst lezen we de datum, 1496, en hun beider leeftijden, namelijk 36 en 27. Bovenaan staat het wapenschild van de Antwerpse Sint-Lucasgilde afgebeeld. De spreukband vermeldt het devies van de Violieren, de rederijkersafdeling van de gilde, 'Wt lonsten versaemt' (uit vriendschap verenigd). Dit is een van de vroegste Nederlandse kunstenaarsportretten. Het wordt vermeld in een inventaris van de bezittingen van Margareta van Oostenrijk uit 1516 en kwam later in de verzameling van van Ertborn terecht.

Uit de collectie van het KMSKA.