Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

14
Pompa Introitus - Jan Gaspard Gevartius

Pompa Introitus

Jan Gaspard Gevartius

(Antwerpen 1593 – 1666)

Dit boek verwoordt en verbeeldt de Blijde Intrede van Kardinaal-Infant Ferdinand in 1635 en dat in 43 geëtste platen. De meeste van die platen zijn van de hand van Theodoor van Thulden naar ontwerpen van Peter Paul Rubens. Ferdinand was kardinaal, aartsbisschop van Toledo en de broer van de Spaanse koning Philips IV. Die duidde hem als opvolger aan voor de in 1633 overleden aartshertogin Isabella. Om Antwerpen van zijn beste kant te tonen aan de nieuwe landvoogd bereidde de stad onder leiding van schepen Nicolaas Rockox, stadssecretaris Jan Gaspard Gevartius en Peter Paul Rubens indrukwekkende stadsversieringen voor. De stadskas kon de hele operatie, die op 36000 gulden geschat werd, niet financieren. Daarom leende Rockox de stad 8000 gulden. Verder werden ook de bieraccijnzen opgetrokken om de grootste festiviteiten te kunnen betalen.

Uit de collectie van het Rockoxhuis.