Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

6
Aanbidding der herders - Jacques Jordaens

Aanbidding der herders

Jacques Jordaens

(Antwerpen 1593 – 1678)

Jacques Jordaens heeft De aanbidding der herders meermaals en op verschillende wijzen in beeld gebracht. Talrijke bewaard gebleven tekeningen, schetsen en schilderijen illustreren dit onderwerp. Hij gebruikte daarbij vaak dezelfde schema's. Meer dan één werk ontstond met de hulp van het atelier. Die werkwijze leidde soms tot stereotiepe en vaak moeilijk te dateren werken die niet altijd even geslaagd zijn. Jordaens maakte deze compositieschets voor een altaarstuk dat uit de kapel van het voormalige bisschoppelijke paleis van Antwerpen komt en zich nu in de collectie van het KMSKA bevindt.

Uit de collectie van het KMSKA.