Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

Dit album werd hoogstwaarschijnlijk samengesteld door Jacob van Bronckhorst, heer van Wyldrecht. In dit album komt zijn voornaam niet voor, maar wel in zijn andere album dat je ook in de expo kan bekijken. De reden is niet duidelijk. Gebruikte Jacob twee albums door elkaar? Misschien moeten we dit album eerder als wapenboek beschouwen. Doorgaans zijn de inscripties en opdrachten in het Frans, een enkele maal in het Latijn. Geen enkele inscriptie verwijst naar een plaats. Vele ondertekenaars zijn van hoge adel. Het valt op dat er vaak echtparen optreden, waarbij de heer links ondertekent en de dame rechts.
Eigenaar: Jacob van Bronckhorst
Periode: Opdrachten gedateerd van 1630 tot 1637
Materiaal: Perkamenten band met goudstempeling en geometrische uitsnijdingen, sporen van lintjes
Collectie: Privéverzameling
Lees meer