Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

Janus de Gruytere (Antwerpen 3 december 1560 – Heidelberg 1629), die zich als humanist Gruterus noemde, kwam uit een gezin dat om geloofsredenen emigreerde naar Engeland en Noord-Duitsland. Hij studeerde onder meer aan de universiteit van Leiden. Daar legde hij, mede dankzij zijn album amicorum, de grondslag voor een netwerk van hoofdzakelijk protestantse geleerden.

In 1602 vestigde Gruterus zich in Heidelberg, waar hij professor geschiedenis en een beroemd bibliothecaris werd. Tijdens de Dertigjarige Oorlog viel Heidelberg in september 1622 ten prooi aan plundering door de pauselijke troepen. Ook Gruterus’ bibliotheek leed verliezen. Zijn album amicorum belandde in Amsterdam, waar het nog steeds wordt bewaard.
Eigenaar: Janus de Gruterus
Periode: Opdrachten gedateerd van 1582 tot ca. 1600
Materiaal: Manuscript op papier, negentiende-eeuwse band in marokijn met goudstempel
Collectie: Collectie Six, Amsterdam
Inventarisnummer: CS50241

Lees meer