Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

Jan Six (1618-1700) was regent, auteur en dichter van chronogrammen of jaardichten, Nederlandse en Neolatijnse poëzie. Daarnaast was hij boeken- en kunstverzamelaar, mecenas van onder meer Joost van den Vondel en Rembrandt van Rijn en heel even burgemeester van Amsterdam. Zijn ouders, Jean Six en Anna Wymer, waren afkomstig uit Saint-Omer, waar ze bedrijvig waren in de laken- en zijde-industrie. Op het einde van de 16e eeuw emigreerden ze naar Amsterdam. Jan heeft zijn vader nooit gekend. Die overleed kort voor Jans geboorte. Six studeerde rechten en maakte na zijn studies een reis naar Italië. Aansluitend runde hij mee het familiebedrijf, tot hij en zijn broer er in 1652 uitstapten. Moeder Six-Wymer stierf in 1654 en liet haar twee zonen een enorm fortuin na. In 1655 trouwde Jan Six met Margaretha Tulp, dochter van burgemeester en hoogleraar Nicolaas Tulp. Zelf werd Jan Six pas in 1691 burgemeester van Amsterdam.

Het album van Jan Six is een uitzondering op de regel. Hij begon pas met het boekje toen hij de studentenleeftijd lang voorbij was. Hij heeft het ook meer dan 35 jaar in gebruik gehad. Hij koos zijn subscribenten zorgvuldig uit. Het boekje telt slechts 21 bijdragen en 11 tekeningen. Wel werden er in het album nog een paar losse bijdragen ingesloten. Op de perkamenten band van het album staat het opschrift Pandora en het jaartal 1651. Verderop in het boekje zit een los stukje papier waarop Six geschreven heeft dat de goden de Griekse mythologische figuur Pandora op de Olympusberg verrijken met hun gaven om haar gunstig te stemmen jegens het volk. Maar het tweede deel van de mythe, dat Pandora door de oppergod Zeus naar de stervelingen werd gestuurd om onheil te brengen, was in de 17e eeuw minder gekend. Deze Pandora van Jan Six moet beschouwd worden als een medium waaraan vrienden en kennissen hun gaven en kunde toevertrouwden. Het boekje heeft vooral zijn waarde door de bijdragen van Rembrandt en Vondel.
Eigenaar: Jan Six
Periode: Opdrachten gedateerd van 1651 tot 1686
Materiaal: Perkamenten band
Collectie: Collectie Six, Amsterdam
Inventarisnummers: 00208
Lees meer