Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

Ook hier werd als kern van het album amicorum een doorschoten boek gebruikt. De Friese Homme van Harinxma koos voor een rijk geïllustreerd werk van de Duitser Johan Bockspergern over de Romeinse geschiedenis, getiteld Neuwe Livische Figuren, Frankfurt, 1573.

Met dit boek trok de rechtenstudent samen met zijn broer Ernst in 1585 naar Leiden. De opdrachten zijn vooral in het Latijn, maar er staan ook enkele opdrachten in het Duits, Frans, Italiaans, Hebreeuws en Nederlands in. Reislustig was de jonge Homme niet. In zijn thuisland deed hij nog Leeuwarden, Boksum en Vlissingen aan. In Duitsland trok hij naar Emden en in Engeland naar Londen. Na zijn studietijd bouwde hij een carrière uit als jurist. Hij overleed in 1604. Zijn vriendenboekje werd tot in de 18e eeuw gebruikt. Meerdere kindertekeningen uit die tijd, aangebracht op de lege plaatsen in het album, getuigen daarvan.
Eigenaar: Homme van Harinxma
Periode: Opdrachten gedateerd van 1581 tot 1598
Materiaal: Doorschoten exemplaar van Neuwe Livische Figuren van J. Bockspergern, Frankfurt, 1573, contemporaine perkamenten band met goudstempeling
Collectie: Koninklijk Bibliotheek, Den Haag
Inventarisnummer: 79J45
Lees meer