Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

Dit album is een uitzondering op de regel. Het behoorde niet toe aan een welgestelde student, maar aan Johannes Franck, een docent in de beide rechten, het canonieke recht - of het kerkrecht - en het Romeinse recht. Franck doceerde aan de pas opgerichte universiteit van Douai.

Johan Franck verzamelde in zijn album geschilderde portretten van zijn adellijke studenten. Zo werd het een album studiosorum. Elke student draagt zijn portret aan Franck op. Dat adellijke studenten op eigen kosten hun familiewapens of andere iconografie in de boekjes lieten aanbrengen, is een algemeen fenomeen in de alba amicorum. Uniek voor Douai is dat de studenten zichzelf lieten portretteren. Voor de geschiedenis van Douai zijn deze portretalbums van onschatbare waarde. De archieven van de universiteit zijn grotendeels verloren gegaan. De albums leveren interessante gegevens op over de diversiteit van de studenten, hun afkomst en de periode waarin ze in Douai verbleven.

Deviezen of spreuken hebben we in Francks album niet gevonden. Hij hield wel van puzzelen. Zo bevat zijn album 17 jaartalverzen van zijn hand. Dat zijn verzen waarbij in de woorden Romeinse cijfers verscholen zitten. Als je die optelt geven ze het jaar van de beschreven activiteit weer.
Eigenaar: Johan Franck
Periode: Opdrachten gedateerd van 1573 tot 1578
Materiaal: perkament en papier, lederen Franse band met goudstempel uit de 19e eeuw
Collectie: Koninklijk Bibliotheek, Den Haag
Inventarisnummer: 77L56
Lees meer